top of page

אסקל

.אסקל הוא זן עץ זית שפותח במכון וולקני ומצטיין ביבולים גבוהים ובתכולת שמן גבוהה

זן חדש זה פותח במכון וולקני ע'ע פרופ' שמעון לביא, ונקרא על שמו של אברהם חסקל ז'ל, איש המטעים של המחלקה לגפן וזית שעבד במשך שנים רבות עם לביא בטיפוח זנים חדשים

הנטיעות הראשונות של זן זה במטעים החלו בשנת 2002 משתילים שסופקו ע'י משתלת תליל למספר משקים בהיקף ניסיוני של שורה אחת במטע

.הצלחת הזן הביאה לנטיעות נוספות בהיקפים מסחריים והיום הוא תופס מעמד של אחד הזנים המובילים בנטיעות החדשות

bottom of page