top of page

סורי

מקור הזן: צור, לבנון
.הזן הנפוץ ביותר בישראל. עיקר גידולו במגזר הערבי באזור הגליל בכרמי בעל
.עץ בגודל בינוני, כושר השתרשות נמוך- בינוני
.כניסה לפוריות בינונית, יבולים בינוניים וסירוגיים
.הפרי בינוני בגודלו. פרותיו משמשים לכבושים בשיטות שונות
.רגישות גבוהה לעין הטווס, רגישות בינונית לזבוב הזית, רגיש למחלת הדוררת. עמיד למחצה ליובש, קור ומליחות
השמן עשיר בארומה פירותית ירוקה בעל רמת חריפות ומרירות גבוהה יחסית. עשיר בחומצה אולאית ובנוגדי חמצון (פוליפנולים). שמן יציב השומר על הארומה לאורך זמן רב יחסית

bottom of page