top of page

סנטה קטרינה

.מקור הזן: אזור טוסקנה שבאיטליה
.עץ עם צימוח נמרץ, העלים אליפטיים ומחודדים, וצורתם רגילה קצרים וצבעם ירוק בהיר, ניבה מוקדמת
.יבול בינוני אך מאופיין בסירוגיות גדולה. אחוזי שמן בינוניים- נמוכים ושמן מתקתק
.זית למאכל שמצטיין באחוזי הפלה גבוהים (הרבה זטרת). זקוק לזן מפרה. משמש כמפרה למנזנילו אך ניטע כזן בפני עצמו
.בעל עמידות לקור ולעין הטווס, רגיש לזבוב הזית
.הפרי גדול- 7-9 גרם, אלפסי ולא סימטרי עם קצה מעוגל ובסיס  חרוטי. מבשיל מוקדם ונמסק ירוק לכבושים

bottom of page