top of page

פיקואל

.מקור: אנדלוסיה, דרום ספרד

התאמה אקלימית: מתאים היטב לכל אזורי הארץ. גדל בהצלחה בגליל העליון, בנגב ובערבה

 

זן עץ זית המתאפיין בתכונות גידוליות מצויינות שמתאים גם לגידולי בעל. אחד מזני הזיתים המובילים בנטיעות החדשות בשני חצאי כדור הארץ

.תיאור מופע כללי: עץ זית קלאסי. נוף עגול, עלווה צפופה ומלאה, צבע ירוק זית, מעט מכסיף

.פרי בגודל בינוני עד גדול מאד בהתאם ליבול (ביחס הפוך)

.איכות שמן מעולה. מבוקש מאד לכבישה בירוק ובשחור

bottom of page